Ultrasone kattenverjagers

Utrasone kattenverjagers

Deze ultrasone kattenverjagers werken door middel van een geluid, waar katten niet van houden. Er zijn verschillende typen waarbij het dan uitmaakt of het werkt op batterijen of via een zonnecel of adapter. Ook zijn er verschillen in hoe sterk de kattenverjager eigenlijk is.

Geluid waar katten niet van houden

Ultrasoon betekent zeer hoog in frequentie. Het is een zeer hoog geluid, hoger dan volwassenen kunnen horen. Om katten te verjagen is het geluid wel heel hard. maar dus alleen voor katten. Het hangt een beetje van het type kattenverschrikker af hoe hoog en hoe hard het geluid precies is.

Kleine kinderen kunnen, kunnen soms dit geluid ook nog wel horen, maar lang niet zo hard als de katten waar het ons natuurlijk om te doen is.

De kat houdt er niet van en zoekt een ander plekje.

Typen die je tegenkomt zijn de volgende:

Wat meer achtergrond over de werking van ultrasone apparaten:

Ultrasone geluiden kunnen gebruikt worden om katten af ​​te weren en te verjagen. Katten hebben zeer gevoelige oren en kunnen geluiden horen tot 65 kHz, terwijl mensen geluiden meestal maar tot 20 kHz kunnen horen. Ultrasone apparaten die zijn ontworpen om katten af ​​te weren, zenden geluidsgolven uit op frequenties boven de 20 kHz, waardoor ze voor mensen niet hoorbaar zijn, maar wel voor katten.

Wanneer katten deze hoge frequenties horen, kan het voor hen onaangenaam zijn en hen afschrikken. Dit kan handig zijn in verschillende situaties, zoals we hier willen het beschermen van tuinen, maar ook bij het  voorkomen dat katten in de vuilnisbakken graven, of het afschrikken van katten die in de buurt van vogels of andere dieren komen die men wil beschermen.

Het is belangrijk om op te merken dat de effectiviteit van ultrasone geluiden om katten af ​​te weren, kan variëren afhankelijk van de individuele kat. Sommige katten zijn misschien iets minder gevoelig voor deze geluiden als andere, of kunnen leren om deze te negeren als ze vaak worden blootgesteld.

Er enkele factoren die de effectiviteit van deze apparaten kunnen verminderen. Als er obstakels zijn die de geluidsgolven blokkeren of als het apparaat niet op de juiste manier is geïnstalleerd.
Het is wel belangrijk om te onthouden dat ultrasone geluiden geen garantie bieden dat katten volledig worden verjaagd en het helpt om aanvullende maatregelen te nemen, zoals het gebruik van fysieke barrières, schrikdraad of het aanpassen van de omgeving.